Zpět na přehled novinek

European potential for cogeneration

Zástupci firmy TEDOM s.r.o. se zúčastnili jednání na úrovni zástupců jednotlivých členských státu EU na půdě Evropského parlamentu v Bruselu. Toto setkání bylo uskutečněno pod záštitou COGEN Europe a byly zde projednány otázky týkající se Evropského potenciálu pro kogeneraci. Jednou z povinností vlád 27 členských států je předložení protokolu o národním potenciálu v oblasti kogenerace a postupu implementace direktiv do národních legislativ