Zpět na přehled novinek

Kogenerační jednotka číslo 2000

2000. jednotka TEDOM
2000. jednotka TEDOM
Celkový instalovaný výkon elektrárny je 8MWe. Dodávka se skládá z kontejnerových jednotek TEDOM CON G3520C, transformátory pro napájení technologie, VN rozvodnou, velínem, transformátory vlastní spotřeby a NN rozvodnou.
V současné době probíhá transport kontejnerů na místo instalace. Instalace bude zahájena začátkem března a dokončení je plánováno na květen 2009. U projektu byl kladen důraz zejména na konstrukci, která musí vyhovovat klimatickým podmínkám, jež se pohybují od +45°C do -45°C. Vzhledem k prašnému prostředí, ale i možným sněhovým kalamitám bude elektrárna umístěna na 1,2 m vysokých pilotech.