Zpět na přehled novinek

Kogenerační jednotky šetří emise CO2

Díky kombinovanému způsobu výroby elektřiny a tepla a vysoké účinnosti přeměny primárního paliva přispívají kogenerační jednotky TEDOM významným způsobem k úsporám emisí CO2. Srovnáme-li průměrnou roční výrobu elektřiny ze všech dosud prodaných kogeneračních jednotek TEDOM se stejným množstvím elektřiny vyrobené v uhelných elektrárnách, dojdeme k roční úspoře 4.413.275 tun CO2.