Zpět na přehled novinek

Legislativní změny v roce 2009

Dovolujeme si upozornit naše zákazníky, že vyhláška ERÚ č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění novelizace č. 454/2008 Sb. ze dne 29.12.2008 stanovuje povinnost výrobce s instalovaným výkonem nad 100 kW předávat provozovateli distribuční soustavy "Měsíční výkaz o spotřebě elektřiny".

Plné znění právního předpisu naleznete na internetových stránkách www.eru.cz, v sekci Právní předpisy a soudní rozhodnutí/ Právní předpisy ČR.
Věříme, že tyto informace pomohou v orientaci v legislativních změnách pro rok 2009 a těšíme se na další spolupráci.

Vzor výkazu naleznete zde